By: Eli Doron, Adv; Yaron Tikotzky, Adv, (C.P.A); Dr.Slomo Nass, Adv, (C.P.A)Conform legislatiei din Romania, casatoria se poate desface prin divort in urmatoarele cazuri:

1. Divortul prin acord, cerut de ambii soti, cu respectarea conditiilor prevazute de lege (a trecut cel putin un an de la data incheierii casatoriei si nu exista copii minori rezultati din casatorie);
2. Divortul este cerut de oricare dintre soti, atunci cand starea sa de sanatate face imposibila continuarea casatoriei;
3. Divortul din culpa exclusiva a unuia dintre soti, cerut de unul dintre soti. In acest caz insa, daca in urma probatoriului administrat, se constata culpa ambilor soti, instanta va dispune incetarea casatoriei prin divort, din culpa comuna a ambilor soti.

Cuprinsul cererii de divort:
1.) Cererea de divort va contine un capat principal de cerere - desfacerea casatoriei prin divort;
Acest prim capat de cerere poate fi insotit de cereri accesorii – referitoare la:
- pastrarea numelui dobandit prin casatorie sau revenirea la numele anterior casatoriei;
- incredintarea copiilor minori;
- obligarea celuilalt sot, care nu are in ingrijire minorii, la plata pensiei de intretinere in favoarea acestora;
2.) Cererea de divort poate contine si un al doilea capat de cerere, constand in partajul bunurilor comune (dobandite de soti in timpul casatoriei). Acest capat de cerere se va solutiona insa numai dupa pronuntarea divortului. In cazul in care cererea de partaj nu este formulata in cadrul cererii de divort, oricare dintre soti poate formula oricand cerere de partaj, care urmeaza a fi solutionata insa numai dupa ramanerea definitiva si irevocabila a cererii de divort.

La cererea de divort se va anexa certificatul de casatorie in original.
Depunerea cererii de divort

Instanta competenta este judecatoria. Chiar si in situatia in care nici unul dintre soti nu mai locuieste in Romania la data introducerii cererii de divort, cererea de divort poate fi judecata in Romania, in conditiile prevazute de lege.
Cererea de divort se depune personal de sotul care solicita desfacerea casatoriei prin divort iar, in cazul divortului prin acord, cererea de divort se depune personal de catre ambii soti.

Procedura de judecare a cererii de divort
Procedura de judecare este diferita pentru cele 3 situatii mai sus mentionate. In toate cazurile este insa necesara prezenta personala a reclamantului, cu exceptia anumitor situatii expres prevazute de lege. In acest sens, legea prevede ca partea care are resedinta in strainatate poate fi reprezentata prin mandatar.

1.) In cazul divortului prin acord, cererea de divort trebuie semnata de ambii soti, depusa personal de acestia la judecatorie. Primind cererea, presedintele instantei va verifica existenta consimtamantului sotilor, dupa care, va fixa un termen de doua luni in sedinta publica. La termenul de judecata, instanta va verifica daca sotii staruie in desfacerea casatoriei pe baza acordului lor si, in caz afirmativ, va trece la judecarea cererii, fara a administra probe cu privire la motivele de divort. Hotararea pronuntata in acest caz este definitiva si irevocabila.

2.) In cazul in care divortul este cerut de oricare dintre soti, atunci cand starea sa de sanatate face imposibila continuarea casatoriei, instanta va dispune desfacerea casatoriei fara a pronunta divortul din vina unuia sau a ambilor soti.

3.) Divortul din culpa exclusiva a unuia dintre soti, cerut de unul dintre soti.
Prezenta reclamantului la termenul de judecata este obligatorie. In cazul in care reclamantul lipseste in mod nejustificat, chiar daca paratul se infatiseaza, instanta va respinge cererea ca nesustinuta.

Cererea de divort se judeca in sedinta publica. Instanta va putea sa dispuna insa judecarea in camera de consiliu, daca va aprecia ca prin aceasta s-ar asigura o mai buna judecare sau administrare a probelor.

In cazul in care ambii soti sunt de acord si sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, la prima zi de infatisare este posibila schimbarea cererii de divort din culpa exlusiva in divort prin acord.

Motivele pentru a se pronunta divortul din culpa exclusiva a unui sot (relatiile extraconjugale, violenta conjugala, verbala, alcoolismul, neindeplinirea obligatiilor conjugale etc.) pot fi dovedite prin urmatoarele mijloace de proba: inscrisuri, certificate medico-legale, interogatorii, marturii.

Prin probele administrate, trebuie dovedita culpa exclusiva a sotului parat in proces sau a reclamantului – parat in cazul cererii reconventionale. Toate cele dovedite trebuie sa arate ca este relatiile de familie sunt grav si iremediabil vatamate, fiind imposibila continuarea casatoriei si ca nu exista posibilitate de impacare intre soti.

Instanta poate sa pronunte divortul din culpa ambilor soti, chiar atunci cand numai unul din ei a facut cerere, daca din dovezile administrate reiese vina ambilor soti.

In cazul in care din probele administrate reiese numai culpa reclamantului, iar sotul parat nu a formulat cerere reconventionala, cererea de divort formulata de reclamant va fi respinsa ca neintemeiata.

Reclamantul poate renunta la cerere in tot cursul judecatii inaintea instantelor de fond, chiar daca paratul se impotriveste. Renuntarea reclamantului nu are nici o
inraurire asupra cererii reconventionale formulate de parat.

Actiunea de divort se va stinge prin impacarea sotilor in orice faza a procesului, chiar daca intervine in instanta de apel sau de recurs.
Hotararea prin care se pronunta divortul nu se va motiva, daca ambele parti solicita instantei aceasta.
Termenul de apel, precum si cel de recurs este de 30 zile si curge de la comunicarea hotararii.


 

For information

Leave details

Print this article

Article rating

Add Comment

Registration for newsletter - tax, capital and more

Please fill details